Blog

Er ontstaat een dreigend tekort aan helium

Helium is een van die onderwerpen waar mensen niet veel over weten. Ze weten dat het wordt gebruikt in ballonnen, en het is lichter dan lucht waardoor ze zweven. Ze weten het de stem veranderd in een hoge en piepende toon. Maar wat veel mensen niet weten is dat er een dreigend tekort aan helium dreigt te ontstaan.

Geschiedenis

Helium heeft een interessante geschiedenis en veel mensen zijn verbaasd om te horen dat het voor veel meer wordt gebruikt dan alleen bij feesten. In feite wordt slechts 2% van de wereldproductie gebruikt om ballonnen op te blazen.

Het element werd voor het eerst ontdekt in 1868 en vernoemd naar de Griekse god Helios. Het speelde een belangrijke rol bij de voortgang van de industriële revolutie. De ontdekking van helium als een bijproduct van aardgas in Kansas in 1903 was het begin van een evolutie die ons zou helpen bij de verkenning van de ruimte,  het maken van MRI-machines, en om vooruitgang te realiseren in de kwantumfysica,

Helaas heeft deze wijde toepassing er ook voor gezorgd dat er een dreigend tekort aan het ontstaan is. De huidige verschillen tussen vraag en aanbod van helium kan worden herleid tot 1925, toen dit element steeds meer werd toegepast. Aangezien het niet van nature voorkomt op de aarde, is er maar een eindige voorraad beschikbaar en moeten we zuinig doen met de voorraad die we nog hebben. Een aantal overheden heeft dan ook plannen om restricties te leggen op het gebruik ervan, maar dit heeft nog weinig weerslag kunnen vinden. Gelukkig is het dus voor feestbeesten nog mogelijk om helium ballonnen te kopen bij verschillende online webshops. Sla dus je slag nu het nog mogelijk is!

E-mail me when people leave their comments –

You need to be a member of Dirittoallarete to add comments!

Join Dirittoallarete